Press Release

  • Home
  • Press Release
  • NRNA Signs MoU with Walk Free Foundation

NRNA Signs MoU with Walk Free Foundation


१ अगष्ट, मैलवोन गैरआवासीय संघ (NRNA) ले मानब बेचबिखन र दासता अन्मुलन कार्यमा अग्रणी बिश्वोब्यपी परोपकारी संस्था ‘ वाक फ्री फौन्देशन’ संग सम्झौता गरेको छ