Advisor

Patrons

Mr. Ramesh Shrestha

Ms. Bharthi Limbuni

Associate Members

Nepal Airlines

Trinath Devalaya

Lama Tamang Association

Gurung Magar Association

Iskon Temple

Sanathan Devalaya

FARA International 

Buddhist Association

Advisors

Thai Nepali Association

Mr. Kumar Karki (Somchai Chattri)

Mr. David Khanal

Mr. Beni Madhav Lekhak

Mrs. Malika Joshi

Mr. Tulsi Khanal

Mr. Ram Dhungana

Mr. Pushpa Raj Subedi

Mr. Peter Poudyal

Mr. Sombat Rai

Mr. Pramod Syangba